05. Zand


Wat is zand?
Zand is zacht, hard, los en korrelig materiaal en een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde. Zand bestaat uit zeer kleine stukjes steen, zandkorrels, die in grootte variëren tussen 63 micrometer en 2 millimeter. Als de korrels kleiner dan 63 micrometer zijn heet de grondsoort silt; bij korrels groter dan 2 millimeter spreekt men van grind.

Zand komt meestal voor als sediment, hetgeen wil zeggen dat het zand is vervoerd door water of wind. Zo zijn van zand duinen, stranden, woestijnen en rivierbeddingen ontstaan. De korrels zijn meestal afbraakmateriaal van gesteenten, maar kunnen ook van organische afkomst zijn (schelpen, koraal). (Bron Wikipedia)

Zand kan op verschillende manieren worden gevormd namelijk:

  1. Natuurlijke erosie en verwering van stollingsgesteenten (inclusief vulkanisch), sedimentaire en metamorfe gesteenten.
  2. Biogene secretie van minerale schalen en skeletten door levende organismen; zoals foraminifera, schelpdieren en algen.
  3. Geochemische vorming door neerslag van minerale stoffen uit water, zoals verdamping en ooliet.
  4. Antropogene vorming, door mijnbouw, productie, sloop en verwijdering, zoals afvalstortplaatsen en mijnafval.

Hieronder zie je mijn zand samples op alfabetische volgorde van de 3-letterige landencodes.