01. Elementen (1)


Waar bestaan elementen uit?

Een element bestaat uit één soort atomen. Een atoom is het kleinste deel van het element dat nog de eigenschappen van het element heeft.

In 1913 publiceerde Niels Bohr zijn atoomtheorie, waarin hij beschreef dat een atoom uit een kern bestaat met een of meer protonen. De kern bevat meestal ook een of meer neutronen. Het aantal protonen en neutronen bepaalt de massa van het atoom, en de elementen zijn gerangschikt volgens het aantal protonen in de atoomkern. Dit wordt het atoomnummer van het element genoemd. (Bron: wibnet.nl)

De elementen: de natuurlijk voorkomende elementen, kunnen worden onderverdeeld in

    De metalen, zoals kwik, zilver, goud, platina, lood, tin, zink, ijzer, koper
    De niet-metalen, zoals arseen, koolstof, zwavel en antimoon. (Bron: Wikipedia)

(metalen en intermetallische legeringen, metalloïden en nietmetalen, carbiden, siliciden, nitriden, en fosfiden)

    1.A: Metalen en intermetallische legeringen
    1.B: Metaalcarbiden, -siliciden, -nitriden, en –fosfiden
    1.C: Metalloïden en nietmetalen
    1.D: Nietmetaalcarbiden en -nitriden

Hieronder zie je mijn elementen in alfabetische volgorde.