02. Sulfiden (0)


Een sulfide is een ion van zwavel in oxidatietoestand 2− (S2−). Een groep van ongeveer 600 mineralen, zoals stibniet (ook bekend als antimoniet) en galeniet waarin zwavel een binding vormt met metallische en metaalachtige elementen. De meeste sulfiden zijn ondoorzichtig, duidelijk gekleurd en gestreept.

Sulfiden kunnen geoxideerd worden tot sulfoxiden. De bekendste sulfiden zijn: (Bron: Wikipedia)

 • Acanthiet
 • Aguilariet
 • Aikiniet
 • Alabandiet
 • Anniviet
 • Argentiet
 • Argentopyriet
 • Arsenopyriet
 • Berthieriet
 • Bismutiniet
 • Borniet
 • Boulangeriet
 • Bournoniet
 • Breithauptiet
 • Briartiet
 • Černýiet
 • Chalcopyriet
 • Chalcociet
 • Canfieldiet
 • Cinnaber
 • Covelliet
 • Cubaniet
 • Cylindriet
 • Emplectiet
 • Enargiet
 • Friedrichiet
 • Galeniet
 • Greenockiet
 • Haueriet
 • Herzenbergiet
 • Hutchinsoniet
 • Jalpaïet
 • Jamesoniet
 • Jordaniet
 • Lauriet
 • Marcasiet
 • Metacinnaberiet
 • Milleriet
 • Molybdeniet
 • Orpiment
 • Polybasiet
 • Proustiet
 • Pyrargyriet
 • Pyriet
 • Pyrrhotiet
 • Realgaar
 • Stefaniet
 • Stibniet
 • Tealliet
 • Tennantiet
 • Tetradymiet
 • Tetrahedriet
 • Ullmanniet
 • Vaesiet
 • Wassoniet
 • Witticheniet
 • Wolframiet
 • Wurtziet
 • Xanthoconiet
 • Uytenbogaardtiet
 • Zinkblende (Sfaleriet)
 • Zinkeniet

 Hieronder vind je mijn sulfiden en sulfozouten in alfabetische volgorde.