03. Halogeniden (0)


Halogeniden of haliden is de verzamelnaam voor alle zouten die een verbinding tussen een metaal en een halogeen zijn. In de organische chemie wordt de benaming gebruikt voor verbindingen waarin een waterstofatoom vervangen is door een halogeen-atoom. Halogenide wordt dan vooral gebruikt als onderscheid ten opzichte van de verbinding waarin dat niet het geval is.

Hieronder vind je mijn halogeniden in alfabetische volgorde.