09. Silicaten (7)

Silicaten vormen een belangrijke groep mineralen, die alle opgebouwd zijn uit SiO4-tetraëders. Ze vormen bijna 95% van de aardkorst en bestaan in tal van variëteiten:

  • ferromagnetische silicaten, zoals chlorieten, serpentijnen, amfibolen, pyroxenen, olivijnen en granaten;
  • aluminosilicaten, waarbij aluminium vervangen kan worden door silicium: veldspaten, zeolieten en mica's;
  • aluminiumsilicaten: toermalijnen en granaten.

Indeling van de silicaten
De silicaten worden verder ingedeeld op basis van de polymerisatie­graad van het silicaat-ion in de volgende groepen:

  1. nesosilicaten (enkelvoudige tetraëders) - [SiO4]4−, bijvoorbeeld olivijn;
  2. sorosilicaten (dubbele tetraëders) - [Si2O7]6−, bijvoorbeeld epidoot;
  3. cyclosilicaten (ringen) - [SinO3n]2n−, bijvoorbeeld de toermalijngroep;
  4. inosilicaten met enkele ketens - [SinO3n]2n−, bijvoorbeeld de pyroxeengroep + inosilicaten met dubbele keten - [Si4nO11n]6n−, bijvoorbeeld de amfiboolgroep;
  5. fylosilicaten (bladen) - [Si2nO5n]2n−, bijvoorbeeld de mica's en de kleimineralen;
  6. tectosilicaten (driedimensionaal raamwerk) - [AlxSiyO2(x+y)]x−, bijvoorbeeld kwarts, veldspaten en zeolieten. (Bron:Wikipedia)

Hieronder vind je mijn silicaten in alfabetische volgorde.