Gesteenten (3)


Gesteente of steen is het vaste, consistente materiaal dat in de ondergrond onder de bodem ligt. Een gesteente is opgebouwd uit fragmenten, die klasten worden genoemd, of uit mineralen. De aardkorst is opgebouwd uit talloze soorten gesteenten. Ze bepalen in belangrijke mate de eigenschappen van het aardoppervlak: het reliëf en landschap, de draagkracht van de ondergrond, de bodemvorming en de waterhuishouding.

Gesteente kan in drie hoofdgroepen worden verdeeld aan de hand van de manier waarop het vormt.

Door verwering en erosie kan gesteente afgebroken worden, het materiaal dat wordt afgevoerd kan op een andere plek terechtkomen en daar een nieuw gesteente vormen.

Navigatie
Klik op een rubriek in het menu bovenaan de pagina of klik op een trefwoord in het alfabet hierboven om te navigeren. Je kunt ook zoeken door op het loepje te klikken rechts bovenin. Wat je hieronder ziet zijn alle gesteenten die op de website staan in alfabetische volgorde.