Actinoliet (0)


Het mineraal
Het mineraal actinoliet (straalsteen) is een inosilicaat met de chemische formule Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2. Actinoliet is een van de meest voorkomende amfibolen en komt voor in stollings- en metamorfe gesteenten. Met name in calcium-rijke gesteentes die contactmetamorfose ondergaan, wordt actinoliet gevormd. 

Actinoliet heeft soms een in de lengte splijtende, naald-achtige vezelstructuur. Het is één van de zes soorten asbest, en wordt ook wel groene asbest genoemd. Deze kleur is echter alleen te zien in zijn natuurlijke vorm, niet meer na verwerking. Inademing van de vezels is schadelijk voor de longen maar de concentraties in materialen zijn vaak laag. Een toepassing waar weleens actinoliet in zit is bijvoorbeeld kit. Het mineraal is zeldzamer en op veel kleinere schaal toegepast dan bijvoorbeeld chrysotiel (witte asbest).


Vindplaats
Actinoliet wordt o.a. gevonden in Oostenrijk (Knappenwand en Zillertal), Italië (Val Malenco), Brazilië (Bahia) en Tsjechië (Sobotín), Australië, Bulgarije, China en Noorwegen.


Herkomst naam
De naam van het mineraal actinoliet is gegeven door Richard Kirwanis in 1794 en is afgeleid van het Oudgriekse ἀκτίς (aktis), dat "straal" betekent (dit vanwege de vezelige structuur die actinoliet kan aannemen) en λίθος ("lithos") voor "steen".


Weetje
Hoewel een aantal asbestsoorten vaak gebruikt werden om isolatiemateriaal van te maken werd actinoliet eigenlijk nauwelijks bestemd voor industriële doeleinden. Eigenlijk was het materiaal veel te hard en te broos om als isolatiemateriaal gebuikt te worden en het was ook niet al te goed geschikt voor het gebruik in asbestcement .


Chemische formule: Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Kleur: Witgroen, grijsgroen, groen en zwart
Streepkleur:  Wit
Hardheid: 5,5 - 6
Gemiddelde dichtheid: 3,04 kg/dm3
Glans: glasachtig
Breuk: oneffen tot subconchoïdaal
Kristalstelsel: Monoklien

Links
Meer informatie over actinoliet kun je o.a vinden op:
Actinolite - Mindat.org
Actinolite -Webmineral.com
Actinolith - Mineralienatlas.de


Hieronder zie je mijn exemplaren van actinoliet.