Jeremejeviet (0)


Jeremejewiet (ook wel als jeremejeviet geschreven) is een aluminium bevattend mineraal uit de boraat groep. Formule: Al6(BO3)5(F,OH)3.

 Gewoonlijk komt jeremejewiet voor als doorzichtige tot doorschijnende langgerekte kristallen. De kleur varieert: kleurloos, licht geel-bruin, licht tot donker blauw (korenbloemen blauw). Kenmerkend is dat de blauwe kleur vaak zonair aanwezig is. De blauw getinte kristallen geven bij het bekijken met gepolariseerd licht verschillende kleuren te zien; van kleurloos tot blauw-violet. In vaktermen spreekt men dan van "dubbelbrekend". De glans is glasachtig. Kristallen kunnen tot 6 cm grootte voorkomen, maar meestal zijn ze veel kleiner. (Bron: Gea-Geologie)


Hieronder mijn jeremejeviet mineralen.