Unakiet (1)

Graniet
De groen-roze geschakeerde unakiet is geen mineraal, maar een gesteente, Het is een soort graniet, dat ook wel epidootgraniet of pomptongraniet wordt genoemd. In de handel heet het gesteente soms bloemenjaspis, maar dat is een misleidende benaming. Ook al doet de tekening aan bloemen denken, het is echt geen jaspis. In verschillende delen van de Verenigde Staten staan gebouwen die opgetrokken zijn uit unakiet, of die ermee bekleed zijn. Unakiet is de steen van de staat Virginia.

Herkomst van de naam
Unakiet is genoemd naar zijn vindplaats in de VS, Unaka Mountains in het Appalachen-gebergte, gelegen op de grens van Tennessee en North Carolina. De naam pomptongraniet is afgeleid van de vindplaats rondom de steden Pompton Lakes en Pompton Plains in New Jersey.

Eigen foto (Unakiet 007-GUNA)

Oudheid
Unakiet werd ongeveer 1000 miljoen jaar geleden gevormd, door het ondergronds stollen van magma. Doordat unakiet in de diepte gestold is, koelde het slechts langzaam af en konden de mineralen zichtbare kristallen vormen. Het werd en wordt gedolven in de Amerikaanse staat New Jersey, hoewel de mijnen daar nu bijna uitgeput zijn. Ook in North Carolina, Brazilië, Zuid-Afrika en China wordt unakiet gevonden.

Fysische eigenschappen
Unakiet is graniet met een complexe samenstelling van roze veldspaat, geelgroene tot groene epidoot en heldere kwarts of bergkristal.

Samenstelling:
KAlSi3O8 (orthoklaas veldspaat) + Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH) (epidoot) + SiO2 (bergkristal)
Hardheid: 6 - 7
Glans: glasglans
Transparantie: ondoorzichtig
Breuk: onregelmatig
Splijtbaarheid: onregelmatig
Dichtheid: 2,55 - 3,20
Kristalstelsel: monoklien (Bron: www.semoea.nl)

Hieronder mijn exemplaren van Unakiet.